سبز، سفید، سرخ

محسن فولاد‍‍‍‍‍ پور
گالری ماه
بهمن ماه ۹۴


"پهلوان در ذهن من همان ارزش هاست.
ما با پهلون بی سر مواجه ایم و با پهلوانانی که سرآنها سر حیوانات است. در واقع نمایش این پهلوانان یک تراژدی کمدیِ تواَمان است، چون ارزش ها دیگر وجود ندارند و تخریب این پهلون ها که خودشان را چاقو زده اند، استعاره ای از تخریب سنت هاست و در جامعه ای که سنت ها در حال تخریب شدن باشد، آدم ها هم تخریب می شوند. انگار آدم ها با تخریب سنت، خود زنی می کنند."کارهای این مجموعه، نقد جامعه امروزین است . جامعه ایی که ارزش ها در آن وارونه شده و آدم نماهایش تفکر خود را زیر پا گذاشته اند و نزدیک شدنشان به هم زخم زننده و برنده است. پیشه شان فریب و زخم مکرر به یک دیگراست تا زنده بمانند. اما در این روند بیمار گونه خود بیشترین آسیب را متحمل می شوند. در زمانه تخریب و تضعیف سنت انگار ادم ها دچار دو پارگی و دو شقگی مابین سنت و مدرنیته شده اند.به کشتن سنت ها نشسته اند لیکن در حقیقت به گونه ایی خود زنی رسیده اند.

محسن فولادپور در مجموعه ی اخیرش به نقد روابط اجتماعی می پردازد و از مردن پهلوان در عصر حاضر می گوید. از نظر او زمانی که آدمها به هم نزیک می شوند به همدیگر زخم می زنند؛ زیرا که تفکر و تعقل در رفتارهایمان محلی از اعراب ندارد و خشونت و بی اخلاقی جایگزین آنها شده است، گویی که ارزش ها در جامعه ی کنونی وارونه شده اند.او برای ارائه ی این ایده اش به سراغ متریال سرامیک رفته است، متریالی تاریخی،تزئینی که امکان نقاشی و رنگ آمیزی را به خوبی بر روی بدنه ی سفیدش داشته باشد. رنگ هایی که در نگاه مخاطب مهیج بوده و پس از آن به سراغ فرم و مفهوم  اثر می رود.
ماده ی انتخابی او، محدودیت هایی نیز به همراه دارد، به دلیل نداشتن آرماتور و استراکچر فلزی امکان شکنندگی بالایی دارد و در فرم دهی طرح با محدودیت مواجه می شود.
او معتقد است، متریال و شیوه ای که برای ساخت مجسمه های سرامیکی خود استفاده کرده، خصلت بدوی به کار می دهد او که گِل را به صورت فیتیله‌ای بر روی هم می‌گذارد و بدون قالب گیری از پایین فرم را ساخته و نهایی می کند، بداهگی  اتفاق افتاده در مجسمه ها را حالتی تغزلی به مانند شعر می یابد.

محسن فولادپور متولد 1359 در تهران، کارشناسی مجسمه سازی خود را از دانشگاه هنر تهران گذرانده و عضو انجمن مجسمه سازان است.
او نمایشگاه های انفرادی در گالری ماه، سبز، هما و چندین نمایشگاه گروهی در رزومه کاری خود دارد