محسن فولادپور

محسن فولادپور

محسن فولادپور 

متولد 1359 در تهران
کارشناسی مجسمه سازی  دانشگاه هنر تهران 
عضو انجمن مجسمه سازان 
نمایشگاه انفرادی : 

گالری سبز، تهران، 1392| گالری ماه، تهران، ایران 1390 |  گالری هما، تهران، ایران 1386 |

نمایشگاهای گروهی : چهارمین نمایشگاه بزرگسال هفت نگاه، تهران، ایران 1389 | نمایشگاه سرامیک موزه امام علی، تهران، ایران 1389 | نهمین دوسالانه سرامیک معاصر ایران، سمنان، ایران 1388 | سومین نمایشگاه بزرگسال هفت نگاه 1388 | انجمن مجسمه سازان ایران، گالری برگ، تهران، ایران 1388 | نمایشگاه فارغ التحصیلان دانشگاه هنر، گالری ممیز، تهران، ایران 1388 | گالری دی، تهران، ایران 1388 | گالری ماه، تهران، ایران 1388 | اولین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ایران، تهران، ایران 1387 | انجمن مجسمه سازان ایران، گالری ممیز، تهران، ایران 1387 | گالری ماه، تهران، ایران 1387 | نمایشگاه مجسمه­های کوچک، گالری ممیز، تهران، ایران 1386 | پنجمین بینال مجسمه سازی تهران، تهران، ایران 1386 | نمایشگاه مجسمه­های کوچک، گالری ممیز، تهران، ایران 1385 | گالری لاله، تهران، ایران 1384 |